PUBLICAȚII


Lucrări originale

Viaţa Cuviosului Paisie de la Neamţ, manuscris românesc inedit, prezentare şi studiu introductiv de pr. Eugen Drăgoi, Galaţi, 2002 (120 p.)

Sinaxarele Penticostarului, ediţie îngrijită şi note de pr. Eugen Drăgoi, Galaţi, 2003 (60 p.)

Conf. dr. Sergiu Tofan, Mic dicţionar al ereziilor Evului patristic, Galaţi, 2003 (96 p.)

Celălalt Noica, ediţie îngrijită de pr. Eugen Drăgoi şi pr. Ninel Ţugui, Galaţi, 2004 (196 p.)

Pr. Eugen Drăgoi, Istoria creştinismului în date, Galaţi, 2004 (536 p.)

Pr. Ionel Ene, Acasă la Părinţii capadocieni, Galaţi, 2004, (120 p.)

Postul Mare pe înţelesul şi spre folosul tuturor, ediţie îngrijită şi note de pr. Eugen Drăgoi, Galaţi, 2005 (160 p.)

Pr. Eugen Drăgoi, Sfinţii care ne vindecă de boli, Galaţi, 2005 (120 p.)

Mai puternice decât bărbaţii, ediţie realizată şi îngrijită de pr. Eugen Drăgoi, Galaţi, 2007 (112 p.)

Pr. Florin Drăgoi, Sfânta Taină a Botezului şi alte slujbe legate de naşterea omului, Galaţi, 2007 (96 p.)

Dr. Maria Ciuchi, Nu stresului şi depresiei psihice! Să alegem fericirea!, Galaţi, 2008 (172 p.)

Ilinca Buruiană, Serbări şcolare, Galaţi, 2008 (152 p.)

Pr. Igor P. Jechiu, Vremea cheltuită cu înţelepciune nu se pierde. Aforisme, minidefiniţii, gânduri, însemnări, ediţie îngrijită, cuvânt introductiv şi note de pr. Eugen Drăgoi, Galaţi, 2008 (408 p.)

George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Monahismul ortodox şi puterea comunistă în România anilor '50, Galaţi, 2009 (178 p.)

George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Patriarhul Justinian şi Biserica Ortodoxă Română în anii 1948-1964, Galaţi, 2009 (272 p.)

George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Părintele Arsenie Boca în atenţia poliţiei politice din România, Galaţi 2009 (128 p.)

George Enache, Adrian Nicolae Petcu, Despre curajul de a rosti: episcopul Nicolae Popovici al Oradiei, Galaţi, 2009 (168 p.)

Pr. Eugen Drăgoi, Preotul Nicolae Drăguş şi cronica sa, Galaţi, 2010 (64 p.)

Pr. dr. Pompiliu Nacu, Ereziile primelor opt veacuri creştine şi dăinuirea lor la începutul mileniului trei, Galaţi, 2010 (520 p.)

Constantin N. Tomescu, Biserica din principatele române la 1808-1812, mărturii şi documente, Galaţi, 2010 (368 p.)

Pr.Eugen Drăgoi, Diamante spirituale 1, Galaţi, 2011 (86 p.)

Postul Mare pe înţelesul tuturor, ediţie îngrijită şi note de pr. Eugen Drăgoi, Galaţi, 2011 (192 p.)

Pr. Eugen Drăgoi, Sfinţii care ne vindecă de boli, Galaţi, 2011 (192 p.)

Sfintele Paşti pe înţelesul tuturor, ediţie îngrijită şi note de pr. Eugen Drăgoi, Galaţi, 2011 (144 p.)

Dumitru Iuraşcu, Rugina toamnei, Galaţi, 2011 (244 p.)

Traduceri:

Hippolyte Delehaye, Sfinţii stâlpnici, traducere din limba franceză de conf. univ. dr. Sofia Dima, Galaţi, 2005 (268 p.)

Anestis Keselopoulos, Omul şi mediul înconjurător, traducere din limba greacă de pr. Vasile Hriţcu, Galaţi, 2006 (208 p.)

Viaţa şi minunile Sfântului Daniil Stâlpnicul, traducere din limba engleză de Ovidiu Ilie, note prelucrate şi completate de pr. Eugen Drăgoi, Galaţi, 2008 (112 p.)

Reeditări:

Pr. Petre Vintilescu, Despre poezia imnografică din cărţile de ritual şi cântarea bisericească, Galaţi, 2006 (360 p.)

Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918, ediţie coordonată de pr. Eugen Drăgoi, ed. a doua, vol. I şi II, Galaţi, 2008 (456 + 480 p.)

Pr. prof. dr. Ene Branişte, Liturgica generală, ed. a IV-a, ediţie îngrijită de pr. Eugen Drăgoi, Galaţi, 2008 (920 p.)

Ştefan Stanciu, Alexandru Duţu, Tratate, convenţii şi alte documente referitoare la regimul Navigaţiei pe Dunărea maritimă, ed. a II-a, Galaţi, 2009 (448 p.)

Episcopul Melchisedec Ştefănescu, Tratat despre cinstirea şi închinarea icoanelor în Biserica Ortodoxă şi despre icoanele făcătoare de minuni din România ortodoxă, Galaţi, 2010.

În cadrul Editurii Partener se editează periodicul Studii danubiene (ISSN 2067 - 145) în paginile căruia istorici de prestigiu din ţară publică documente, studii de istorie, monografii.

Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți