Referenți de specialitate

Activităţile Editurii Partener sunt coordonate de un prestigios colectiv de referenţi, alcătuit din cadre didactice universitare şi medii care, prin pregătirea ştiinţifică, experienţa publicistică dobândită şi profesionalismul de înaltă clasă asigură calitatea de excepţie a publicaţiilor şi manifestărilor cultural-ştiinţifice iniţiate în cadrul editurii. Componenţa acestui colectiv este următoarea:

Prof. dr. Ivan Ivlampie, decanul facultăţii de Istorie, Filozofie şi Teologie din cadrul Universităţii Dunărea de Jos

Prof. dr. Elena Croitoru, prodecan la Facultatea de Litere, Catedra de limba şi literatura engleză, Universitatea Dunărea de Jos; conducător de doctorat în domeniul filologie

Prof. dr. Sergiu Tofan (+), profesor la Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie din cadrul Universităţii Dunărea de Jos

Conf. dr. George Lateş, Universitatea "Danubius", Galaţi, director adjunct Editura Universitară Danubius

Conf. dr. Mihaela Denisia Liuşnea, expert ARACIS Bucureşti, şef secţie Istorie Veche şi Arheologie la Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie din cadrul Universităţii Dunărea de Jos; Facultatea de Ştiinţe Administrative; Facultatea Transfrontalieră de Economie, Ştiinţe Umanistice şi Inginerie, Cahul

Conf. dr. Sofia Dima, conferenţiar la Catedra de Catedra de limba şi literatura franceză, Universitatea Dunărea de Jos; domeniul lingvistică franceză

Lector univ. dr. George Enache, lector la Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie din cadrul Universităţii Dunărea de Jos

Lector dr. Mirela Drăgoi, lector universitar la Catedra de limbă şi literatură franceză, Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos

Prof. dr. Eugen Dan Drăgoi, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România

Pr. Eugen Drăgoi, memebru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Costache Negri din Galaţi, consilier editorial atestat de Ministerul Culturii

Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți